Dreigend ontslag? 7 tips om uw toekomst te regelen

Als u ontslagen wordt dan komt er veel op u af. Allereerst natuurlijk de eerste reactie van schrik op het nieuws, het ongeloof. Dan komen de emoties los. En daarna moet u zaken gaan regelen voor uzelf. Iets waar op dat moment uw hoofd niet naar staat. En toch is het aan te raden wilt u uw toekomst zeker stellen.

Omdat u in zo’n situatie genoeg hebt om te verwerken is het vaak lastig om nog objectief te zijn en er voor te zorgen dat de zaken goed worden geregeld. Volgens Mr. Jan Mathies, Senior Adviseur Juridische Zaken bij werkgeversvereniging AWVN, is het zowel voor werknemer als werkgever van belang dat het ontslag zo goed en netjes mogelijk wordt afgehandeld. Niet alleen vanuit juridisch oogpunt, maar ook omdat met een nette afhandeling het leed voor de medewerker en achterblijvers kan worden verzacht. Daarnaast laat een ‘prettige’ afvloeiing van medewerkers zien dat de werkgever goed voor zijn medewerkers zorgt, ook in minder goede tijden. En dat draagt weer bij aan een goed imago voor de organisatie.

7 Tips waar u op moet letten als u ontslag aangeboden krijgt:

1. Stel vast wie het initiatief heeft genomen
Belangrijk voor u als werknemer is dat het initiatief bij de werkgever ligt, zodat u recht op een WW-uitkering krijgt. Een geldige reden voor ontslag volgens het UWV is bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of verschil van inzicht in de uit te oefenen functie. Zorg ervoor dat de reden van ontslag en wie het initiatief hiertoe heeft genomen duidelijk in de vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd) komt te staan. En maak waar nodig bezwaar om te voorkomen dat de indruk ontstaat dat door uw schuld of toedoen de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

2. Vraag na of uw ontslag onder een Sociaal Plan valt of niet
Meestal is dit bij grotere organisaties het geval, en worden de regelingen uit het Sociaal Plan collectief ingezet als er meerdere werknemers tegelijkertijd ontslag krijgen. Bij kleinere organisaties is het ontslag van medewerkers vaak minder goed geregeld en zult u vaak zelf de eerste stappen moeten zetten om de zaken goed geregeld te krijgen.

3. Schakel een advocaat of jurist in met expertise op het gebied van ontslag- of arbeidsrecht

Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt dan kunt u die inschakelen. Bent u lid van een vakbond vraag dan daar om hulp. Zo niet, vraag dan rond in uw eigen netwerk naar iemand met wie uw vrienden of familieleden goede ervaringen hebben. Pas op met een advocaat die u toegewezen wordt door uw werkgever. Het is natuurlijk prettig als uw werkgever de kosten voor zijn rekening neemt, maar stel uzelf wel de vraag hoe objectief hij of zij in dat geval zal zijn. Belangrijk is dat u zich door deze advocaat goed laat voorlichten over uw rechten en plichten!

4. Zeg nooit direct iets toe en laat uw werkgever alles op papier zetten in een vaststellingsovereenkomst
Tijdens het gesprek krijgt u zoveel te verwerken dat u vaak op dat moment niet in staat bent om overwogen beslissingen te nemen. Zorg er dan ook voor dat uw werkgever het voorstel op papier zet in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. Hier komen alle gemaakte afspraken in te staan over o.a. de ontslagvergoeding, outplacement om u te helpen bij uw volgende carrierestap, de finale afrekening, concurrentiebeding, enzovoort. Zo kunt u eerst alles rustig doorlezen en advies vragen aan een deskundige voordat u een beslissing neemt.

5. Laat uw advocaat vooraf naar de vaststellingsovereenkomst kijken
Het allerbelangrijkste wat gecontroleerd moet worden is of er geen teksten in staan waaruit opgemaakt kan worden dat u mogelijk iets te verwijten valt. En dat duidelijk is dat u, waar nodig, (schriftelijk) bezwaar heeft gemaakt tegen het ontslag. Als het UWV hier ook maar enige twijfel over kan krijgen dan kan dat betekenen dat uw recht op uitkering in gevaar komt. Daarnaast kan uw advocaat alle voorgestelde afspraken nalopen en controleren of deze voor u gunstig uitpakken.

6. Laat uw advocaat de onderhandelingen doen met uw werkgever
Dit is hun dagelijkse werk en hij of zij weet wat uw rechten en plichten zijn en hoe ze dit aan moeten pakken. Meestal bent u zelf te emotioneel betrokken bij dit proces en is het niet raadzaam om dit zelf te doen. Uw advocaat zorgt er onder andere voor dat er een adequate ontslagvergoeding komt en dat uw salaris en vakantiedagen worden uitbetaald.

7. Regel in uw onderhandelingen een outplacementtraject
Ontslag krijgen is natuurlijk heel vervelend. Vaak blijft u als getroffen medewerker met gevoelens van boosheid, verdriet en onmacht achter. Dan is het best lastig om weer vooruit te kijken en gemotiveerd aan de slag te gaan met uw toekomst. Iemand die u begeleid in dat proces is dan onontbeerlijk. Gelukkig zijn er ook velen die dit snel naast zich neer kunnen leggen en het als een mooie kans zien om hun loopbaan of carrière weer eens kritisch onder de loep te nemen. Zodat ze vervolgens een bewuste keus kunnen maken voor hun vervolgstap. Een outplacementbureau kan daarbij helpen. De cijfers leren inmiddels dat u met een outplacementtraject gemiddeld 70 procent meer kans heeft op een baan na uw ontslag!

Laat u dus goed informeren in een dergelijke situatie; het kan u veel narigheid besparen in de toekomst.

Bron: Manageronline, 27 september 2013

Laat wat van je horen

*