Oudere werknemer vraagt vooral nieuwe uitdagingen

Om oudere werknemers actief te houden, wordt vaak gekeken naar het creëren van flexibele arbeidsvoorwaarden en een geleidelijke afbouw van de carrière, maar de betrokkenen zelf streven vooral naar mogelijkheden om nieuwe dingen te leren en samenwerking met jongere collega’s.

Dat is de conclusie van een rapport van de denktank Age Lessons op basis van gesprekken met Amerikaanse vijftigplussers. Leeftijd biedt volgens de onderzoekers aan bedrijven dan ook een unieke gelegenheid om met een diversititeitsbeleid hun investeringen in menselijk kapitaal te verzilveren.

“De meeste babyboomers willen nog een langere tijd blijven doorwerken en willen een belangrijke meerwaarde blijven voor hun werkgevers,” merkt Laurel Kennedy, president van Age Lessons, op. “Tegelijkertijd willen deze werknemers zich ook intellectueel gestimuleerd en betrokken blijven voelen.” De onderzoekers stelden vast dat werkende babyboomers zich vooral zorgen maken om afvloeiingen bij saneringen of ontslag, vragen over de relevantie van hun vaardigheden en expertise en moeilijke relaties met jongere collega’s.

“Oudere werknemers voelen zich door hun jongere collega’s vaak uitgesloten uit informele communicatie-netwerken op de werkvloer,” voert Laurel Kennedy nog aan. “Bovendien klagen babyboomers er vaak over verbannen te worden uit opleidingsmogelijkheden of initiatieven rond carrière-ontwikkeling, waarbij directies ervan lijken uit te gaan dat deze groep niet meer is geïnteresseerd in nieuwe uitdagingen. Misschien gebeurt dat niet bewust, maar het resultaat blijft hetzelfde, waarbij oudere werknemers zich steeds meer uitgesloten voelen.”

Bron: Beunited, 24 april 2013

Laat wat van je horen

*